Podmínky

Registrace do katalogu firem

Do databáze katalogu firem NovýKatalog.cz / Liber8.cz / CzechFirm (dále jen katalog firem) se může registrovat podnikatelský subjekt s působností na území ČR a s povolením provozovat podnikatelskou činnost, jako jsou firmy, společnosti, instituce, spolky, podniky, agentury a státní a neziskové organizace. Registrace a užívání katalogu firem je bezplatné.

 

Vložení prezentace firmy

Do katalogu firem mohou přidat svou prezentaci podnikatelské subjekty nebo zaměstnanci firmy se souhlasem svého zaměstnavatele. Při vkládání firmy je nutné vyplnit nezbytné údaje, jako je IČ, jméno a příjmení podnikatele, název firmy, adresu podnikání a kontakt. Dále je nutné zvolit kategorii a region působení. O své podnikatelské činnosti mohou podnikatelské subjekty uvést jakékoliv podstatné informace o maximální délce 8 000 znaků, které nejsou v rozporu se zákonem a podmínkami katalogu firem.

 

Pravdivé a aktuální informace

Podnikatelský subjekt do katalogu firem vkládá pravdivé informace s ohledem na jejich aktuálnost a zavazuje se neuvádět informace, které mohou poškodit konkurenci. Uživatel je povinen používat katalog firem takovým způsobem, který neporušuje právní předpisy a není v rozporu s dobrými mravy. Založení profilu firmy je na dobu neurčitou a žádost o jeho zrušení se podává provozovateli katalogu firem.

 

Ustanovení o zveřejněných informací

Podnikatelský subjekt vložením své prezentace do katalogu firem uděluje souhlas se zveřejněním informací, obrázků a polohy firmy. Uveřejněné informace nemají povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany katalogu firem. Obsah katalogu firem není svou povahou návrhem na uzavření smlouvy, provedení transakcí, podnětem ani výzvou.

 

Zákaz šíření obsahu katalogu

Jiné využití katalogu firem než pro firemní potřebu není dovoleno. Bez souhlasu provozovatele katalogu firem není povolena další publikace nebo kopírování zveřejněných informací, jejich další šíření prostřednictvím elektronické pošty a SMS zpráv a jejich uchovávání v privátních databázích.

 

Vyhledávání v katalogu

V katalogu firem jsou uveřejněny informace o jednotlivých podnikatelských subjektech a tyto informace jsou veřejně přístupné pro ostatní uživatele a návštěvníky katalogu. V katalogu firem lze vyhledávat podnikatelské subjekty podle oborů a podoborů jejich činnosti, podle regionu, IČ a názvu firmy.

 

Práva provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění, upravení nebo přesunutí profilu firmy do příslušné kategorie. Při porušení podmínek má provozovatel právo omezit či znemožnit přístup uživateli do katalogu firem nebo pozastavit zobrazování profilu firmy. Provozovatel má právo nezveřejnit nebo smazat údaje, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo v rozporu s činností katalogu firem.

 

Za co provozovatel nezodpovídá?

Provozovatel katalogu firem nezodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu katalogu, za škody vzniklé v souvislosti s užíváním katalogu a za bezchybné fungování katalogu. Provozovatel dále nezodpovídá za porušení autorských práv informací zveřejněných firmami.

 

Odpovědnost na vlastní riziko

Každý uživatel nebo návštěvník katalogu firem užívá tento katalog na vlastní riziko. Uživatelé katalogu firem zodpovídají za pravdivost a úplnost informací. Katalog firem nezodpovídá za obsah webových stránek, jejichž odkaz uvádějí podnikatelské subjekty ve své prezentaci. Dále nezodpovídá za závazky osob, které nabízejí nebo zprostředkovávají služby na webových stránkách z odkazů.

 

Ustanovení o podmínkách

Uživatel svým vstupem do katalogu firem potvrzuje, že se bude řídit jeho aktuálními podmínkami. Provozovatel může podmínky měnit nebo upravovat bez předešlého souhlasu uživatelů katalogu firem. Podmínky nabývají platnosti okamžikem jejich zveřejnění v katalogu firem.